Kdo smo

VŠHTB je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Bled in deluje od leta 2010. Zavod izvaja dva visokošolska študijska programa: Hotelirstvo in turizem in Zdravstveni turizem.

Oba študijska programa se izvajata na Bledu, kraju s prepoznavno tradicijo turizma in hotelirstva. Študente spodbujamo k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Spoštujemo študentove nove zamisli in  jih motiviramo k njihovemu svobodnemu izražanju. Trudimo se, da bi naši študentje postali močan partner in zaveznik podjetjem pri razvoju turizma v Sloveniji. Zagovarjamo enakopravnost spolov in  podpiramo združevanje poklicnega in družinskega življenja. Smo institucija, ki se izreka za spoštovanje različnosti in enakopravnosti ne samo vseh tistih, ki so povezani z VŠHTB, temveč tudi preko lastnih meja.

Osnovne informacije

Ime visokošolskega zavoda: VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED
Skrajšano ime zavoda: VŠHTB
Ime visokošolskega zavoda v angleškem jeziku: COLLEGE OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT BLED
Skrajšano ime v angleškem jeziku: CHTMB
Naslov: Prešernova cesta 32, 4260 Bled, Slovenija
Osnovna dejavnost: izobraževanje, raziskovanje
Šifra dejavnosti: 16203
Leto ustanovitve: 2010
Davčna številka: 48436194
Matična številka: 3739139000
Št. transakcijskega računa: SI56 0433 1000 3032 141 Nova KBM
V. d. dekanje: mag. Tadeja Krašna
Telefon dekanat: +386 (0)8 205 59 58
E-naslov: tadeja.krasna@vs-bled.si
Telefon referat:  +386 (0)8 205 59 59
E-naslov: referat@vs-bled.si
Spletne strani: www.vs-bled.si

Vodstvo

dekanja:
mag. Tadeja Krašna
tadeja.krasna@vs-bled.si
t 08 / 205 59 59
m 040 / 322 299

 

Katedre

 • Katedra za turizem
 • Katedra za hotelirstvo
 • Katedra za zdravstvene vede
 • Katedra za management
 • Katedra za trženje
 • Katedra za ekonomijo in poslovodenje
 • Katedra za tuje jezike

 

Poslanstvo in Vizija

Poslanstvo

Na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled izobražujemo visoko usposobljene in zaposljive  strokovnjake za delo v turizmu, s poudarkom na interdisciplinarnih in inovativnih pristopih. Znanstveno-raziskovalna spoznanja uspešno razvijamo in uporabljamo v turističnem gospodarstvu, v lokalnem in globalnem okolju. Pri svojem delu se opiramo na aktualne gospodarske in družbene potrebe, pri čemer stalno spremljamo in upoštevamo gospodarske spremembe. S svojo široko zasnovano ponudbo vsebin predstavljamo močnega partnerja in zaveznika študentom in gospodarstvu. Njeno delovanje temelji na celostni obravnavi človeka, spodbujanju občutka za odgovornost in hkratnem zavedanju učinka lastnih dejanj.

Vizija

Izkušeni predavatelji in strokovnjaki bodo soustvarjali znanje, širili obzorja študentov in usposabljali študente, da izkoristijo izobraževalne možnosti, ki jih Visoka šola za hotelirstvo in turizem ponuja. Osnovno vodilo je spodbujanje študenta, spoštovanje novih zamisli in njihovo svobodno izražanje, razvoj  kritičnega mišljenje in širitev odličnost v duhu tvornega sodelovanja. Naš cilj je postati vodilna visokošolska ustanova na področju turizma v Sloveniji in dobro prepoznavna tudi v mednarodnem okolju.

Strategija

Splošna usmeritev

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled prispeva k hitrejšemu in učinkovitemu razvoju gospodarstva, zlasti hotelirstva in turizma. Pri tem se opira na aktualne gospodarske in družbene potrebe in hkrati stalno spremlja in upošteva družbene potrebe in spremembe. Osrednje vodilo delovanja Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled je zagotavljati kontinuirani razvoj vseh deležnikov, mednarodno primerljivost, soustvarjanje družbene odgovornosti in gospodarske rasti.

 

Sodelovanje z gospodarstvom

Delovanje Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled predstavlja tudi prispevek k razvoju kraja in širše družbene skupnosti, zlasti ozaveščanju prebivalstva glede okoljevarstvene in naravovarstvene kulture in njene medsebojne povezanosti z hotelirstvom in turizmom. Koncept Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled temelji na sinergiji raziskovalnega in pedagoškega dela, ki predstavlja prispevek k rasti in razvoju regije. Zavod bo s svojimi aktivnostmi prispeval k razvoju določenih strokovnih profilov na področju hotelirstva  in turizma in na ta način prispeval dvigu kakovosti turizem na novo raven.

 

Mednarodno sodelovanje

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled je od leta 2015 nosilka Erasmus + listine, ki je predpogoj za podpis sporazumov s tujimi izobraževalnimi zavodi, ki izvajajo programa Erasmus +. Zavod omogoča s pomočjo licence Erasmus + usposabljanje in strokovni razvoj vseh zaposlenih.

Na mednarodni ravni je delovanje zavoda usmerjeno v kooperativno sodelovanje s sorodnimi tujimi inštitucijami v evropskem in globalnem prostoru. Na ta način se bo vzpostavil pretok znanja, znanstveno-raziskovalnih izsledkov in razvojnih dosežkov na področju hotelirstva in turizem v gospodarstvo. To hkrati omogoča večji izkoristek na novo pridobljenega znanja v družbeno korist.

 

Izobraževalna dejavnost

Glavna dejavnost Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled predstavlja izobraževanje. Iz tega razloga so tudi njeni osrednji strateški cilji usmerjeni na stalno skrb in zagotavljanje visoke kakovosti pedagoškega procesa dejavnosti, ki vključuje praktično usposabljanje študentov med samim študijem. Izvajanje študijskega programa v obliki problemsko orientiranega študija, ima za cilj spodbujanje kreativnosti in inovativnosti študentov ter pridobitev dolgoročnega in namenskega znanja. Pri tem si zavod prizadeva stalno slediti gospodarskim smernicam in z njimi implementirati vsebine študijskih programov.

Za uresničevanje svojega poslanstva, zavod aktivno spodbuja in usmerja strokovno raziskovalno delo študentov njihovo vključevanje v aplikativne raziskovalne projekte.

VŠHTB pri zagotavljanju kakovosti izhaja iz Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012), Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 95/2010, 17/2011, 51/2012), in mednarodnih standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. Učinkovitost zagotavljanja kakovosti pedagoškega procesa je odvisna tudi od norm in vrednot ter razvite kulture kakovosti visokošolskih učiteljev in drugih sodelavcev Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled.

 

V skladu s tem, so njeni cilji:

 • zagotavljanje stalne in visoke kakovosti na vseh področjih izobraževanja in raziskovanja,
 • skrb za zaposljivost diplomantov (praktično usposabljanje, aplikativni projekti v povezavi z okoljem, spremljanje zaposlovanja itd.),
 • razvijanje novih študijskih programov na temelju lastnih in tujih izkušenj,
 • razvijanje študentom prijaznega študijskega okolja,
 • prenos znanja iz gospodarstva v pedagoški proces in obratno,
 • razvoj kadrov,
 • družbeno odgovorno delovanje.

 

Zastavljeni cilji kakovosti zavoda se bodo realizirali:

 • s pedagoškim kadrom, ki skrbi za visok nivo izvajanja pedagoškega dela, hkrati pa s svojim ekspertnim znanjem sodeluje pri izvajanju znanstveno- raziskovalnega dela,
 • s strokovnimi sodelavci, ki skrbijo za nemoteno administrativno delovanje institucije,
 • s praktičnim usposabljanjem študentov,
 • z aplikativni projekti v povezavi z okoljem, in s stalnim spremljanje zaposlovanja študentov,
 • z osveščanjem zaposlenih in študentov za družbeno odgovorno delovanje,
 • z omogočanjem dodatnega izobraževanja in usposabljanja kadrov,
 • z razvijanjem študentom prijaznega študijskega okolja: materialni in prostorski pogoji,
 • s spremljanjem aktualnih družbenih sprememb in deficitarnosti poklicev s ciljem razvijanja novih študijskih programov.

 

Raziskovalna dejavnost

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled si prizadeva povečati raziskovalno dejavnost. Zato posveča pozornost mladim visokošolskim sodelavcem in njihovi vključitvi v pedagoški proces.

 

Cilji kakovosti znanstvenega in raziskovalnega dela:

 • prilagoditev in uskladitev znanstvene in raziskovalne dejavnosti Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled s strateškimi raziskovalnimi smernicami RS in raziskovalnimi trendi EU,
 • vzpodbujanje povezovanja raziskovalnih skupin znotraj in zunaj Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled z namenom pridobivanja in realizacije večjih raziskovalnih projektov,
 • vzpodbujanje vključevanja študentov v raziskovalno razvojne projekte,
 • vzpodbujanje mednarodnega sodelovanja v obliki skupnih znanstveno raziskovalnih projektov in strokovnih izpopolnjevanj raziskovalnega in pedagoškega kadra,
 • permanentna skrb za zagotavljanje mednarodno primerljive kakovosti znanstvene in raziskovalne dejavnosti.

 

Zastavljeni cilji kakovosti znanstvenega in raziskovalnega dela se realizirajo:

 • s pripravo raziskovalno razvojnih projektov in njihova prijava na različne javne razpise,
 • s prijavo na razpisane domače in EU raziskovalno razvojne projekte,
 • s permanentnim spremljanjem strateških raziskovalnih smernic RS in raziskovalnih trendov EU,
 • s strokovnim izpopolnjevanjem raziskovalnega in pedagoškega kadra v obliki udeležbe na različnih znanstvenih in strokovnih konferencah, kongresih, simpozijih idr.,
 • z objavami izsledkov znanstvene in raziskovalne dejavnosti pedagoškega kadra v domačih in tujih publikacijah.

 

Pravilniki in akti

Ta spletna stran uporablja piškotke, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani soglašate, da jih lahko uporabljamo. Več informacij

Obvestilo o piškotkih
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki je stopil v veljavo 15. 6. 2013, narekuje, da je sedaj potrebno uporabnike spletne strani obvestiti, če se ob obisku spletne strani prek brskalnika naložijo piškotki na njihov računalnik ali mobilno napravo.
HTTP piškotki (v nadaljevanju piškotki) so majhne tekstovne datoteke, ki se zapišejo na vaš računalnik prek brskalnika, ko obiščete spletno stran. Na https://vs-bled.si uporabljamo piškotke, ki so neškodljivi. S pomočjo piškotkov si pomagamo pri analizi uporabnikov in pri beleženju obiska za statistične namene. To nam omogoča, da izboljšujemo kakovost naših storitev.
Piškotke lahko tudi po želji odstranite. Način kako odstraniti HTTP piškote iz vašega računalnika se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Navodilo o odstranitvi piškotov najdete v posameznem brskalniku v rubriki pomoč.
Kakšne piškotke uporabljamo?
Za spremljanje obiska naše spletne strani uporabljamo Google Analitiko.

Zapri