Nahajaš se > Vpis > Razpis za vpis
Razpis za vpis

 RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 ZA DODIPLOMSKI
VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 1. STOPNJE

 

 

Naslov: Prešernova cesta 32, 4260 Bled
Tel. referat: 08 205 59 59
Tel. dekanat: 08 205 59 58
E-pošta: referat@vs-bled.si
Spletna stran: www.vs-bled.si
Informativno mesto: Prešernova cesta 32, Bled

 

Informativni dnevi:

10.02.2017 ob 16.00 uri
11.02.2017 ob 11.00 uri
16.06.2017 ob 16.00 uri
08.09.2017 ob 16.00 uri

 

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled razpisuje vpis v študijsko leto 2017/2018 za visokošolska študijska programa prve stopnje Hotelirstvo in turizem in Zdravstveni turizem.

 

Visokošolski študijski program Hotelirstvo in turizem
Trajanje študija: 3 leta, 180 kreditnih točk (ECTS)
Način izvajanja študija: izredni študij
Stopnja Prva stopnja
Kraj študija Bled, Prešernova 32

Naslov po zaključenem študiju v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih: Diplomirani organizator/organizatorka poslovanja v hotelirstvu in turizmu.

 

Visokošolski študijski program Zdravstveni turizem
Trajanje študija: 3 leta, 180 kreditnih točk (ECTS)
Način izvajanja študija: izredni študij
Stopnja Prva stopnja
Kraj študija Bled, Prešernova 32

 

Naslov po zaključenem študiju v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih: Diplomirani organizator/organizatorka poslovanja v zdravstvenem turizmu.

 

Prijavni roki:

Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih:

 

1.   prijavni rok: od 06.02.2017 do 14.07.2017
2.   prijavni rok: od 17.07.2017 do 01.09.2017
3.   prijavni rok od 03.09.2017 do 15.09.2017

 

Način prijave za vpis:

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.

 

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka. 

Kandidat mora predložiti ustrezna dokazila najkasneje do 20.09.2016.

 

Za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:

Enotni kontaktni center državne uprave, e-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 7.00 do 16.00 ure med delavniki).

Za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:

Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mizs@gov.si, tel.:01/478 46 59 (od 9.00 do 16.00 ure med delavniki v času odprtih prijavnih rokov).

 

Vpis v 1. letnik

Vpisna mesta:

  Državljani Slovenije in držav članic EU Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci
Hotelirstvo in turizem – izredni študij 90 10
Zdravstveni turizem – izredni študij 90 10

 

Prvi letnik študija se bo izvajal v primeru, da bo v pisanih najmanj 25 študentov.

 

Vpisni pogoji:
1. Pogoj za vpis v 1. letnik

Opravljena splošna matura, poklicna matura ali zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in zaključen katerikoli štiriletni srednješolski program. V primeru omejitve vpisa v 1. letnik bodo kandidati izbrani glede na:

–    oceno splošnega uspeha pri splošni maturi in 60%
–        splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40%
–        oceno splošnega uspeha pri poklicni maturi ali 50%
–        splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40%
–        uspeh pri maturitetnem predmetu 10%
–        oceno splošnega uspeha zaključnem izpitu in 40%
–        splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40%
–        uspeh pri maturitetnem predmetu 20%

 

 

Vpis v 2. letnik po merilih za prehode

Vpisna mesta:

 

  Državljani Slovenije in držav članic EU Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci
Hotelirstvo in turizem – (2. letnik po merilih za prehode) izredni študij 90 10
Zdravstveni turizem – (2. letnik po merilih za prehode)  izredni študij 90 10

 

Drugi letnik študija se bo izvajal v primeru, da bo vpisanih najmanj 20 študentov.

 

Vpisni pogoji:

1. Pogoj za vpis v 2. letnik po Merilih za prehode v visokošolski študijski program Hotelirstvo in turizem je:
– zaključen višješolski študijski program Gostinstvo in turizem ali
– zaključen katerikoli sorodni študijski program in
– priznanih 45 KT iz 1. letnika visokošolskega študijskega programa Hotelirstvo in turizem (v skladu s 111. členom statuta VŠHTB).

 

2. Pogoj za vpis v 2. letnik po Merilih za prehode v visokošolski študijski program Zdravstveni turizem je:
– zaključen višješolski študijski program Velnes ali
– zaključen katerikoli sorodni študijski program in
– priznanih 45 KT iz 1. letnika visokošolskega študijskega programa Zdravstveni turizem (v skladu s 111. členom statuta VŠHTB).

 

Komisija za priznavanje in vrednotenje izobraževanja kandidatom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti.

 

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji

 

Prijavitelji, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini in bi želeli svoj študij nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo za vpis oddajo tudi vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Opis postopka priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji s procesogramom je objavljen na spletni strani ministrstva:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs/evs_vip/#c21552.

 

Podpora prijaviteljem za vpis

 

Ministrstvo bo vse razpise za vpis objavilo na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/, na katerem bodo objavljena tudi (pisna in video) navodila v slovenskem in angleškem jeziku za izpolnjevanje prijave za vpis.

 

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis je:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)

e-naslov: ekc@gov.si

tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

 

EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis.

 • Zadnje novice
  13. Dec 2017
  Izredni izpitni rok
  Več >>
  5. Dec 2017
  Rezultati izpita - 2. tuj jezik, Italijanski jezik, 3. letnik, študijski program Hotelirstvo in turizem
  Več >>
  5. Dec 2017
  Rezultati izpita - 2. tuj jezik, Italijanski jezik, 2. letnik, študijski program Hotelirstvo in turizem
  Več >>
  29. Nov 2017
  Izredni izpitni rok
  Več >>
  26. Nov 2017
  Izredni izpitni rok
  Več >>
  17. Nov 2017
  Rezultati izpita - Inovativnost in podjetnost v turizmu
  Več >>
  Kako do nas ?
  Obvestila
  13. Dec 2017,
  5. Dec 2017,
  5. Dec 2017,

  Visoka šola za hotelirstvo in
  turizem Bled

  Prešernova 32, 4260 Bled

  t: 08 / 205 59 59

  m: 040 / 322 106

  m: 040 / 322 299

  f: 04 / 575 34 40

  e: referat@vs-bled.si

  REFERAT

  Delovni čas:

  petek od 14h do 16h

  t: 08 / 205 59 58

  f: 04 / 575 34 30

  e: referat@vs-bled.si