Zdravstveni turizem

Zdravstveni turizem (nov študijski program)

Trajanje študija: 3 leta, 180 kreditnih točk (ECTS)
Stopnja 1. bolonjska stopnja, raven 6/2
Način izvajanja študija: izredni študij
Izbirni modul: Management zdraviliškega turizma
Izbirni modul: Management wellness turizma
Naziv: Diplomirani organizator/organizatorka poslovanja v zdravstvenem turizmu, dipl. org. zdr. tur. (VS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z visokošolskim študijskim programom Zdravstveni turizem pridobi diplomant naslednje temeljne kompetence:
– oblikovanje novih proizvodov zdraviliškega in medicinskega turizma,
– ustvarjanje inovativne kombinacije zdravstvene preventive, rehabilitacije in pospeševanja zdravja in turizma,

 

Predmetnik: ZDRAVSTVENI TURIZEM

1. Letnik  
1. semester

KT

Statistika

5

2. tuj jezik (ANJ/NEJ/ITJ)

5

Ekonomika in podjetništvo

5

Ekonomika turizma

4

Pravni predpisi

5

Poslovno komuniciranje

5

   
2. semester

KT

1. tuj jezik (ANJ/NEJ)

5

Uvod v zdravstveni turizem

6

Destinacijski management

5

Trženje storitev

6

Praktično usposabljanje

8

 

2. Letnik  
3. semester

KT

Poslovne finance in računovodstvo

6

2. tuj jezik (ANJ/NEJ/ITJ)

6

Dejavniki vpliva na zdravje

6

Osnove anatomije in fiziologije človeka

6

Veda o boleznih

6

   
4. semester

KT

Ravnanje z ljudmi pri delu

5

1. tuj jezik (ANJ/NEJ)

5

E-trženje

6

Izbirni modul: Management zdraviliškega turizma:
Zdraviliški turizem

9

Izbirni modul: Management wellness turizma:
Wellness turizem

9

Praktično usposabljanje

6

 

3. Letnik  
5. semester

KT

Zdravstveni sistemi

6

Ustvarjanje vrednosti v zdravstvenem turizmu

6

2. tuj jezik (ANJ/NEJ/ITJ)

6

Preventiva, zdravljenje in rehabilitacija v zdravstvenem turizmu

6

Integrativni pristopi v zdravstvenem turizmu

6

   
6. semester

KT

Osebni management in razvoj vodstvenih veščin

4

Izbirni modul: Management zdraviliškega turizma:
Management zdravilišč in rehabilitacijskih centrov

6

Izbirni modul: Management zdraviliškega turizma:
Medkulturna komunikacija

5

Izbirni modul: Management zdraviliškega turizma:
Izbirni predmet

5

Izbirni modul: Management wellness turizma:
Management wellness centrov

6

Izbirni modul: Management wellness turizma:
Trajnostni turizem

5

Izbirni modul: Management wellness turizma:
Izbirni predmet

5

Diplomsko delo

10

 

Izbirni predmeti  KT
Management stresa

5

Zdravje in gibanje

5

Zdravje in prehrana

5

Gastrokultura

5

3. tuj jezik (ITJ/NEJ)

5

Management v hotelirstvu

5

 

 • Zadnje novice
  23. Maj 2018
  Izredni izpitni rok
  Več >>
  18. Maj 2018
  Obvestilo
  Več >>
  18. Maj 2018
  Izredna izpitna roka
  Več >>
  17. Maj 2018
  Rezultati izpita - Ekonomika in podjetništvo
  Več >>
  17. Maj 2018
  Rezultati izpita - Ekonomika turističnih podjetij
  Več >>
  9. Maj 2018
  Obvestilo
  Več >>
  Kako do nas ?
  Obvestila
  23. Maj 2018,
  18. Maj 2018,
  18. Maj 2018,

  Visoka šola za hotelirstvo in
  turizem Bled

  Prešernova 32, 4260 Bled

  t: 08 / 205 59 59

  m: 040 / 322 106

  m: 040 / 322 299

  f: 04 / 575 34 40

  e: referat@vs-bled.si

  REFERAT

  Delovni čas:

  petek od 14h do 16h

  t: 08 / 205 59 58

  f: 04 / 575 34 30

  e: referat@vs-bled.si