Hotelirstvo in turizem

Visokošolski študijski program Hotelirstvo in turizem

Trajanje študija:

3 leta, 180 kreditnih točk (ECTS)

Stopnja:

1. bolonjska stopnja, raven 6/2

Način izvajanja študija:

izredni študij

Izbirni modul:

Hotelirski management

Izbirni modul:

Turistični management

Naziv:

Diplomirani organizator/organizatorka poslovanja v hotelirstvu in turizmu, dipl. org. hot. in tur. (VS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z visokošolskim študijskim programom Hotelirstvo in turizem pridobi diplomant naslednje temeljne kompetence:
– sposobnost analiziranja turističnega povpraševanja in turistične ponudbe, poznavanje spremljanja strategije razvoja turizma na nacionalni in globalni ravni,
– razumevanje vloge in pomena izbire kraja dogodkov in prireditev, razvoj turističnih destinacij in prepoznavanje potreb po povezovanju subjektov turističnega sistema v turistični destinaciji.
 

Predmetnik: HOTELIRSTVO IN TURIZEM

1. Letnik

 

1. semester

KT

Statistika

6

2. tuj jezik (ANJ/NEJ/ITJ)

6

Ekonomika turističnih podjetij

6

Ekonomika turizma

6

Gastrokultura

6

 

 

2. semester

KT

Poslovno komuniciranje

3

1. tuj jezik (ANJ/NEJ)

3

Dediščina in avtentičnost

9

Izbirni modul: Hotelirski management:
Procesna tehnika v pripravi in ponudbi hrane

9

Izbirni modul: Turistični management:
Inovativnost in podjetnost v turizmu

9

Praktično usposabljanje

6

 

2. Letnik

 

3. semester

KT

Ravnanje z ljudmi pri delu

6

2. tuj jezik (ANJ/NEJ/ITJ)

9

Trženje storitev

9

Izbirni modul: Hotelirski management:
Poslovanje v hotelirstvu

6

Izbirni modul: Turistični management:
Strategije in sestavine gostoljubnosti v hotelirstvu in turizmu

6

 

 

4. semester

KT

1. tuj jezik (ANJ/NEJ)

4

E-trženje

6

Dediščina in avtentičnost

9

Pravni predpisi

3

Kakovost hrane in pijač

9

Praktično usposabljanje

8

 

3. Letnik

 

5. semester

KT

Poslovne finance in računovodstvo

6

Osebni management

6

2. tuj jezik (ANJ/NEJ/ITJ)

6

Trajnostni turizem

6

Management kakovosti in odličnosti v hotelirstvu in turizmu

6

 

 

6. semester

KT

1. tuj jezik (ANJ/NEJ)

3

Izbirni modul: Hotelirski management:
Management v hotelirstvu

6

Izbirni modul: Hotelirski management:
Kultura bivalnega okolja v turizmu

6

Izbirni modul: Hotelirski management:
izbirni predmet

5

Izbirni modul: Turistični management:
Poslovni turizem

6

Izbirni modul: Turistični management:
Destinacijski management

6

Izbirni modul: Turistični management:
izbirni predmet

5

Diplomsko delo

10

 

Izbirni predmeti

KT

Sodobna družba in prosti čas

5

Protokol v hotelirstvu in turizmu

5

Podjetništvo

5

Cenovne strategije v turizmu

5

Vedenje uporabnikov

5

3. tuj jezik (NEJ/ITJ)

5

Management v velneškem turizmu

5

 

 • Zadnje novice
  5. Apr 2018
  Rezultati izpita - Destinacijski management
  Več >>
  4. Apr 2018
  Izredni izpitni rok
  Več >>
  4. Apr 2018
  Rezultati izpita - Osebni management
  Več >>
  3. Apr 2018
  Obvestili
  Več >>
  27. Mar 2018
  Rezultati pisnega izpita - Osebni management
  Več >>
  27. Mar 2018
  Rezultati izpita - Poslovne finance in računovodstvo
  Več >>
  Kako do nas ?
  Obvestila
  5. Apr 2018,
  4. Apr 2018,
  4. Apr 2018,

  Visoka šola za hotelirstvo in
  turizem Bled

  Prešernova 32, 4260 Bled

  t: 08 / 205 59 59

  m: 040 / 322 106

  m: 040 / 322 299

  f: 04 / 575 34 40

  e: referat@vs-bled.si

  REFERAT

  Delovni čas:

  petek od 14h do 16h

  t: 08 / 205 59 58

  f: 04 / 575 34 30

  e: referat@vs-bled.si