Nahajaš se > Vpis > Cenik
Cenik

CENIK ŠOLNIN IN PRISPEVKOV POSAMIČNIH STORITEV VŠHTB

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

1.

ŠOLNINA (PROGRAM HOTELIRSTVO IN TURIZEM)

 

 

Šolnina na študijsko leto

2.500,00

 

Šolnina za 2. letnik za vpis po merilih za prehode

1.500,00

 

Ponavljanje letnika

300,00

 

Vpis za dokončanje študija (absolventski staž)

400,00

 

Evidenčno vodenje

200,00

 

Vpisnina

50,00

2.

ŠOLNINA (PROGRAM ZDRAVSTVENI TURIZEM)

 

 

Šolnina na študijsko leto

2.500,00

 

Šolnina za 3. letnik

1.500,00

 

Ponavljanje letnika

300,00

 

Vpis za dokončanje študija (absolventski staž)

400,00

 

Evidenčno vodenje

200,00

 

Vpisnina

50,00

3.

ŠOLNINA ZA TUJE DRŽAVLJANE

 

 

Šolnina na študijsko leto

2.500,00

 

Ponavljanje letnika

300,00

 

Vpis za dokončanje študija (absolventski staž)

400,00

 

Evidenčno vodenje

200,00

 

Vpisnina

50,00

4.

DVOJNIKI

 

 

Dvojnik indeksa s prepisom podatkov

50,00

 

Dvojnik študentske izkaznice z nalepko

20,00

5.

IZPITI

 

 

Izvedba predmeta z diferencialnim izpitom

300,00

 

Diferencialni izpit

150,00

 

Tretje opravljanje izpita

50,00

 

Četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita

100,00

6.

POTRDILA

 

 

Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni

4,00

 

Izdaja potrdila v tujem jeziku (1 izvod)

20,00

 

Druga potrdila

6,00

7.

PROŠNJE IN VLOGE ZA IZDAJO SKLEPOV IN MNENJ

 

 

o priznavanju izpitov izven VŠHTB

100,00

 

o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih v formalnem izobraževanju

100,00

 

o priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v neformalnem izobraževanju

100,00

 

o priznavanju oziroma uveljavljanje strokovne prakse

100,00

8.

DIPLOMSKO DELO

 

 

diplomska naloga z zagovorom

400,00

 

izdaja dvojnika diplome

100,00

 

Izdaja dodatnega izvoda priloge k diplomi

8,00

9.

IZVOLITEV V NAZIV ZA OSEBE, KI SODELUJEJO Z VŠHTB

 

 

visokošolski učitelj (prva izvolitev)

600,00

 

visokošolski učitelj (ponovna izvolitev)

500,00

 

visokošolski sodelavec in ostali nazivi

500,00

 

znanstveni sodelavec

500,00

10.

IZVOLITEV V NAZIV ZA OSEBE, KI NE SODELUJEJO Z VŠHTB

 

 

visokošolski učitelj (prva izvolitev)

2.800,00

 

visokošolski učitelj (ponovna izvolitev)

2.500,00

 

visokošolski sodelavec in ostali nazivi

2.500,00

 

znanstveni sodelavec

2.500,00

 

OSTALA DOLOČILA

 

 

1. V cenah storitev ni vključen DDV, ki se zaračunava v skladu z DDV.

 

 

2. Postavke veljajo za študijsko leto 2017/2018.

 

 

3. Cenik je objavljen na spletni strani VŠHTB.

 

 

4. Cenik je sprejel UO na 1/2017 seji dne 09.01.2017

 

 

Vpisnina vključuje:

 

– vpisno dokumentacijo

– potrdilo o vpisu

– študentsko izkaznico

– nalepko za potrditev veljavnosti študentske izkaznice

– prispevek za letno članarino za knjžnico

 

 
 

 

 • Zadnje novice
  5. Apr 2018
  Rezultati izpita - Destinacijski management
  Več >>
  4. Apr 2018
  Izredni izpitni rok
  Več >>
  4. Apr 2018
  Rezultati izpita - Osebni management
  Več >>
  3. Apr 2018
  Obvestili
  Več >>
  27. Mar 2018
  Rezultati pisnega izpita - Osebni management
  Več >>
  27. Mar 2018
  Rezultati izpita - Poslovne finance in računovodstvo
  Več >>
  Kako do nas ?
  Obvestila
  5. Apr 2018,
  4. Apr 2018,
  4. Apr 2018,

  Visoka šola za hotelirstvo in
  turizem Bled

  Prešernova 32, 4260 Bled

  t: 08 / 205 59 59

  m: 040 / 322 106

  m: 040 / 322 299

  f: 04 / 575 34 40

  e: referat@vs-bled.si

  REFERAT

  Delovni čas:

  petek od 14h do 16h

  t: 08 / 205 59 58

  f: 04 / 575 34 30

  e: referat@vs-bled.si