Nahajaš se > Študij
Študij

Dosežena izobrazba na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, ki jo je vlada RS sprejela 26. aprila 2006, umešča v raven 6/2.
$nbsp;

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled izvaja dva visokošolska študijska programa, in sicer:

– Hotelirstvo in turizem  

Visokošolski študijski program Hotelirstvo in turizem
Trajanje študija: 3 leta, 180 kreditnih točk
Stopnja: 1. bolonjska stopnja, raven 6/2
Način izvajanja študij: Izredni študij
Izbirni modul: Hotelirski management
Izbirni modul: Turistični management
Naziv: Diplomirani organizator/organizatorka poslovanja v hotelirstvu in turizmu dipl. org. hot. in tur. (VS)
 

– Zdravstveni turizem (nov študijski program)

Visokošolski študijski program Zdravstveni turizem
Trajanje študija: 3 leta, 180 kreditnih točk
Stopnja:1. bolonjska stopnja, raven 6/2
Način izvajanja študij: Izredni študij
Izbirni modul: Management zdraviliškega turizma
Izbirni modul: Management wellness turizma
Naziv: Diplomirani organizator/organizatorka poslovanja v Zdravstvenem turizmu dipl. org. zdr. tur. (VS)
 

Študentom je omogočeno nadaljevanje izobraževanje na 2. bolonjski stopnji:
– na Univerzi na Primorskem
– na Univerzi v Ljubljani
– na Univerzi v Mariboru.

 • Zadnje novice
  23. Maj 2018
  Izredni izpitni rok
  Več >>
  18. Maj 2018
  Obvestilo
  Več >>
  18. Maj 2018
  Izredna izpitna roka
  Več >>
  17. Maj 2018
  Rezultati izpita - Ekonomika in podjetništvo
  Več >>
  17. Maj 2018
  Rezultati izpita - Ekonomika turističnih podjetij
  Več >>
  9. Maj 2018
  Obvestilo
  Več >>
  Kako do nas ?
  Obvestila
  23. Maj 2018,
  18. Maj 2018,
  18. Maj 2018,

  Visoka šola za hotelirstvo in
  turizem Bled

  Prešernova 32, 4260 Bled

  t: 08 / 205 59 59

  m: 040 / 322 106

  m: 040 / 322 299

  f: 04 / 575 34 40

  e: referat@vs-bled.si

  REFERAT

  Delovni čas:

  petek od 14h do 16h

  t: 08 / 205 59 58

  f: 04 / 575 34 30

  e: referat@vs-bled.si