Nahajaš se > O nas > Predavatelji
Predavatelji

A

dr. Milena Alič, docentka milena.alic@siol.net
Management kakovosti in odličnosti v hotelirstvu in turizmu

D

Jakob Demšar, predavatelj jakob.demsar@telemach.net
Pravni predpisi
Cilka Demšar, predavateljica cilka.demšar@vs-bled.si
Angleški jezik

E

dr. Justina Erčulj, docentka justina.erculj@guest.arnes.si
Ravnanje z ljudmi pri delu
Medkulturna komunikacija

G

Silva Gomzi Praprotnik, višja predavateljica praprotnik.silva@gmail.com
Italijanski jezik
dr. Boža Grafenauer, višja predavateljica boza.grafenauer@gmail.com
Dediščina in avtentičnost
Sodobna družba in prosti čas

K

Izidor Kern, dr. med., višji predavatelj izidor.kern@klinika-golnik.si
Veda o boleznih
mag. Tadeja Krašna, višja predavateljica tadeja.krasna@vs-bled.si
Poslovanje v hotelirstvu
Management v hotelirstvu
Poslovni turizem
Trženje storitev
dr. Lea Kužnik, docentka lea.kuznik@gmail.com
Strategije in sestavine gostoljubnosti v hotelirstvu in turizmu
Kultura bivalnega okolja v turizmu
Tematski turizem
Darja Kürner, predavateljica darja.kurner@telemach.net
Zdravje in gibanje

L

dr. Tanja Lešnik Štuhec, docentka lesnikstuhec@gmail.com
Destinacijski management
Trajnostni turizem
Wellness turizem
Management wellness centrov
mag. Vesna Loborec, višja predavateljica vesna.loborec@siol.net
E-trženje
Ekonomika turizma
Ekonomika in podjetništvo

M

dr. Nevenka Maher, izredna profesorica neva.maher@telemach.net
Statistika
Poslovne finance in računovodstvo
Ekonomika turističnih podjetij
mag. Peter Markič, višji predavatelj markic.5r@gmail.com
Poslovno komuniciranje
Osebni management
Osebni management in razvoj vodstvenih veščin
Management stresa
dr. Elena Marulc, docentka elena.marulc@siol.net
Uvod v zdravstveni turizem
Zdravilišč turizem
Management zdravilišč in rehabilitacijskih centrov
Neža Mezeg, mag. phil, asistentka nezca_m@hotmail.com
Strategije in sestavine gostoljubnosti v hotelirstvu in turizmu
Kultura bivalnega okolja v turizmu
Dediščina in avtentičnost

P

Milena Plut Podvršič, dr. med., predavateljica alteamea@hotmail.com
Integrativni pristopi v zdravstvenem turizmu
Boštjan Poklukar, predavatelj bostjan.poklukar@telemach.net
Protokol v hotelirstvu in turizmu
dr. Andrej Pompe, docent andrej.pompe.vshtb@gmail.com
Inovativnost in podjetnost v turizmu
Ustvarjanje vrednosti v zdravstvenem turizmu
dr. Marjan Premik, dr. med., docent marjan.premik@gmail.com
Zdravstveni sistemi
Preventiva, zdravljenje in rehabilitacija v zdravstvenem turizmu
Dejavniki vpliva na zdravje
dr. Emira Premrov, višja predavateljica emira.premrov@vs-bled.si
Nemški jezik
Medkulturna komunikacija

S

mag. Marlena Skvarča, višja predavateljica skvarca.marlena@gmail.com
Procesna tehnika v pripravi in ponudbi hrane
dr. Mojca Stojan Dolar, docentka mojca.stojan@guest.arnes.si
Osnove anatomije in fiziologije človeka

T

mag. Dušica Todorović, asistentka dusica.todorovic@cd-cc.si
Poslovni turizem

V

mag. Gordana Vulić, višja predavateljica gordana.vulic@guest.arnes.si
Gastrokultura
Kakovost hrane in pijač
Zdravje in prehrana

 

 • Zadnje novice
  23. Maj 2018
  Izredni izpitni rok
  Več >>
  18. Maj 2018
  Obvestilo
  Več >>
  18. Maj 2018
  Izredna izpitna roka
  Več >>
  17. Maj 2018
  Rezultati izpita - Ekonomika in podjetništvo
  Več >>
  17. Maj 2018
  Rezultati izpita - Ekonomika turističnih podjetij
  Več >>
  9. Maj 2018
  Obvestilo
  Več >>
  Kako do nas ?
  Obvestila
  23. Maj 2018,
  18. Maj 2018,
  18. Maj 2018,

  Visoka šola za hotelirstvo in
  turizem Bled

  Prešernova 32, 4260 Bled

  t: 08 / 205 59 59

  m: 040 / 322 106

  m: 040 / 322 299

  f: 04 / 575 34 40

  e: referat@vs-bled.si

  REFERAT

  Delovni čas:

  petek od 14h do 16h

  t: 08 / 205 59 58

  f: 04 / 575 34 30

  e: referat@vs-bled.si