Nahajaš se > Družbeno okolje
Družbeno okolje

Soodvisnost, globalizacija in vpetost v mednarodno okolje so pojmi, ki odpirajo nove razsežnosti. Nenehen razvoj in vedno nove tehnologije drastično spreminjajo svet ekonomije, dela in družbe kot celote. Družbeno okolje v katerem živimo močno vpliva na življenje posameznika. Posameznik se mora hitro prilagajati nenehnim spremembam v okolju, saj si tako omogoča večjo konkurenčnost na trgu. Če pri tem ni uspešen tvega izgubo delovnega mesta. Zlasti globalizacija pušča največje posledice predvsem na strokovno manj izobraženi delovni sili v razvitejših državah, zato je strokovna usposobljenost in razumevanje vpetosti v mednarodno okolje še kako pomembno. V tej globalni igri je ekonomski uspeh zagotovljen samo najbolj izvirnim, zanesljivim in prodornim ponudnikom.

 

Nova delovna mesta se bodo odpirala na tistih področjih, kjer se že sedaj multiplicirajo potrebe človeka, tj. področje turizma, prostočasnih aktivnosti, zabave, estetike (telesa in duha), področje multimedijev, zdravstva ipd. Turizem je dejansko ena od gospodarskih dejavnosti z najpomembnejšim potencialom za bodočo rast in zaposlovanje. Turizem je zlasti pomemben, kadar gre za zaposlitvene možnosti mladih, saj je v turizmu zaposlenih dvakrat toliko mladih kot v ostalih gospodarskih panogah. Rast zaposlovanja v turističnem sektorju je bila v preteklih letih bistveno večja kot v drugih gospodarskih panogah, zato sektor pomembno prispeva k uresničevanju cilja iz lizbonske strategije za oblikovanje več in boljših delovnih mest. Pomen turizma v gospodarstvu EU bo v prihodnosti verjetno še večji, letno povečanje turističnega povpraševanja pa se v naslednjih letih ocenjuje na nekaj nad 3 %.

 • Zadnje novice
  5. Apr 2018
  Rezultati izpita - Destinacijski management
  Več >>
  4. Apr 2018
  Izredni izpitni rok
  Več >>
  4. Apr 2018
  Rezultati izpita - Osebni management
  Več >>
  3. Apr 2018
  Obvestili
  Več >>
  27. Mar 2018
  Rezultati pisnega izpita - Osebni management
  Več >>
  27. Mar 2018
  Rezultati izpita - Poslovne finance in računovodstvo
  Več >>
  Kako do nas ?
  Obvestila
  5. Apr 2018,
  4. Apr 2018,
  4. Apr 2018,

  Visoka šola za hotelirstvo in
  turizem Bled

  Prešernova 32, 4260 Bled

  t: 08 / 205 59 59

  m: 040 / 322 106

  m: 040 / 322 299

  f: 04 / 575 34 40

  e: referat@vs-bled.si

  REFERAT

  Delovni čas:

  petek od 14h do 16h

  t: 08 / 205 59 58

  f: 04 / 575 34 30

  e: referat@vs-bled.si